Header Icon Phone

สินค้าของเรา

TPI.M400

ปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป ทีพีไอ M400 เป็นปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับ ใช้ในการเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ พร้อมสำหรับวัสดุตกแต่ง เช่น กระเบื้อง ปาร์เก้ พรม ฯลฯ เนื้อปูนข้นเหลวสม่ำเสมอ เพราะมีสารเคมีที่ช่วยในการไหลตัวที่ดี ทำให้เทปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปูน 1 ถุง บรรจุ 50กิโลกรัม

หมวดหมู่ :

ผสมปูนเทปรับระดับ ทีพีไอ M400กับน้ำสะอาด 3:5:1โดยปริมาตร (ปูน1ถุง 50กก. ใช้น้ำ8ลิตร) ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และนำไปใช้งานตามขั้นตอนการเทปรับระดับพื้นทั่วไป ***หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน2ชม.30นาที***

พื้นที่ในการใช้

ปูน1ถุง เทได้พื้นที่ 0.56ตรม. / พื้นที่ 1 ตรม. ใช้ปูน 88กก.

สินค้าอื่นๆ