Header Icon Phone

สินค้าของเรา

TPI.M310

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ตัวปูนมีคุณสมบัติพิเศษ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

ขนาดบรรจุ : 50กก. / 1ถุง

หมวดหมู่ :

ผสมปูนก่อบล๊อคมวลเบา ทีพีไอ M310 กับน้ำสะอาด 2.6:1 โดยปริมาตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อ โดยใช้เกรียงสำหรับก่อมวลเบาโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล๊อกมวลเบา

พื้นที่ในการใช้

ปูน 1 ถุง สามารถใช้ก่อบล๊อกมวลเบา ขนาด 7.5*20*60 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 30 ตรม.โดยใช้เกรียงก่ออิฐมวลเบา

สินค้าอื่นๆ