Header Icon Phone

สินค้าของเรา

TPI.M300

ทีพีไอ M300 คือปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะสูง ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้นทั้งยังคงความแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จชนิดแห้ง (ชนิด50)

ขนาดบรรจุ : 50กก./ถุง

หมวดหมู่ :

ผสมปูนก่อ ทีพีไอ M300 กับน้ำสะอาด 4.5:1 โดยปริมาตร (ปูน1ถุงใช้น้ำ 9 ลิตร) ผสมให้เป็นเน้อเดียวกัน นำไปใช้ในงานก่อตามขั้นตอนทั่วไป สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูนได้

****หลังจากผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน2 ชม.30นาที****

พื้นที่ในการใช้

ข้อมูลจากการทดสอบ ที่ความหนาปูนก่อ 15 มม.

วัสดุที่ใช้ในการก่อ ปูน1ถุงก่อได้พท. (ตรม.) ปริมาณการใช้ต่อ ตรม. (กก.)
อิฐมอญตัน (6*14*3 ซม.) 1.15 43.48
อิฐมอญรู (6.5*16*4 ซม.) 1.25 40.00
คอนกรีตบล๊อก (39*19*7 ซม.) 2.00 2.00

สินค้าอื่นๆ