Header Icon Phone

สินค้าของเรา

TPI.M210

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานฉาบผนังอิฐมอญและบล๊อกคอนกรีตได้ด้วย

ขนาดบรรจุ : 50กก./ถุง

หมวดหมู่ :

ทำความสะอาดและราดน้ำผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ ผสมปูนฉาบบล๊อกมวลเบา ทีพีไอ M210 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร (ปูน1ถุง 50กก. ใช้น้ำ11ลิตร) ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปใช้งานขั้นตอนการฉาบทั่วไป

***ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.30นาที***

พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.) ปูน1ถุง ฉาบได้พท. (ตรม.) ปริมาณการใช้(กก.) /1ตรม.
10 2.88 17
15 2.16 23

สินค้าอื่นๆ