Header Icon Phone

สินค้าของเรา

TPI.M200

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 1776-2542 (ฉาบทั่วไป)

ขนาดบรรจุ : 50กก / ถุง

หมวดหมู่ :

ผสมปูนฉาบทั่วไป ทีพีไอ M200 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร (ปูน1ถุง ใช้น้ำ 11ลิตร) ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป ****หลังจากผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2ชม.30นาที****

พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.) ปูน1ถุง ฉาบได้พท. (ตรม.) ปริมาณการใช้(กก.) /1ตรม.
10 2.88 17
15 2.16 23

สินค้าอื่นๆ