Header Icon Phone

สินค้าของเรา

TPI.M100

หมวดหมู่ :

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความประณีต สวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก ขนาดถุง 50 กก. ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ

ขนาดบรรจุ ปูน 1 ถุง บรรจุ 50กก.

ทำความสะอาดแาบละเอียด ทีพีไอ M100 กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตร (ปูน1ถุง 50กก. ใช้น้ำ12ลิตร) ผสมเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกัน นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป ***หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.30นาที***

พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.) ปูน1ถุง ฉาบได้พท. (ตรม.) ปริมาณการใช้(กก.) /1ตรม.
10 2.88 17
15 2.16 23

สินค้าอื่นๆ