Sale!

เสือฉาบทั่วไป

฿90.00 ฿82.00

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Category:

Description

ปูนเสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป
สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

– ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
– สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 10-15 มิลลิเมตร
– ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 5.12 ตารางเมตร
– ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 2.56 ตารางเมตร
– ความหนา 15 มิลลิเมตร ฉาบได้ 1.71 ตารางเมตร
– ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง
คำแนะนำ และข้อควรระวัง
– ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีตควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสลัดดอก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding mortar ก่อนฉาบ
– หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน
– ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
– ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
– ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เสือฉาบทั่วไป”

Your email address will not be published. Required fields are marked *