Header Icon Phone

สินค้าของเรา

ทรายหยาบ

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมวดหมู่ :

ทรายหยาบ เป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยมคมและแข็งแรงดีมาก เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง ใช้ผสมกับปูน เหมาะสำหรับนำมาใช้ผสมคอนกรีต เพื่อหล่อโครงสร้างต่าง ๆ ในงานสร้างบ้าน เช่น หล่อเสา, คาน, พื้น หรืองานโครงสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการใช้ผสมปูนเพื่อก่ออิฐ

ขนาดบรรทุก /เที่ยว

  • 6 ล้อเล็ก บรรทุก 3 คิว
  • 6 ล้อใหญ่ บรรทุก 12 คิว
  • 10 ล้อ บรรทุก 16 คิว

สินค้าอื่นๆ