Header Icon Phone

สินค้าของเรา

ทรายถม (ขี้เป็ด)

หมวดหมู่ :

ลักษณะของทรายถมขี้เป็ด

ทรายขี้เป็ด หรือ ทรายถมขี้เป็ด จะมีลักษณะสีออกน้ำตาลเข้ม ๆ หน่อย มีดินเป็นส่วนผสมอยู่ค่อนข้างมาก

ทรายชนิดนี้ไม่นิยมเอามาใช้เป็นทรายผสมปูน เพื่อสร้างบ้านทุกกรณี ไม่ว่าจะผสมปูนอะไรหรือส่วนไหนก็ไม่นิยมทั้งนั้น (ไม่เหมาะ) แต่ทรายถม (ขี้เป็ด) จะเหมาะกับการนำไปใช้ถมปรับพื้นที่รอบ ๆ บ้าน หรือถมรองพื้นก่อนเทคอนกรีต

ขนาดบรรทุก / เที่ยว

  • 6 ล้อเล็ก บรรทุกทรายถม (ขี้เป็ด) 3 คิว
  • 6 ล้อใหญ่ บรรทุกทรายถม (ขี้เป็ด) 12 คิว
  • 10 ล้อ บรรทุกทรายถม (ขี้เป็ด) 16 คิว

สินค้าอื่นๆ