โทรหาเรา: 061-4426996

สินค้าของเรา

ดินลูกรัง

หมวดหมู่ :

-ลักษณะของดินลูกรัง จะเป็นดินผสมหินและมีสีแดง สีส้ม นิยม นำมาถมทำเป็นถนน เพราะดินลูกรังมีความแข็ง แต่ไม่นิยมนำมาถมที่บริเวณบ้าน เพราะดินลูกรังจะทำให้ต้นไม้เจริญได้ไม่เท่าหน้าดินและดินถมทั่วไป

ขนาดบรรทุก / เที่ยว

  • 6 ล้อใหญ่ บรรทุก 12 คิว
  • 10 ล้อ บรรทุก 16 คิว

สินค้าอื่นๆ