หินก่อสร้าง มีกี่ประเภทกันนะ??

หินก่อสร้าง คือ หินอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างไปจากหินสวยงามทั่วๆ ไป เป็นหินที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือน ถนน อาคาร หรือสะพานต่างๆ โดยหินประเภทนี้

อิฐก่อ มีกี่ประเภทใช้แตกต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบัน วัสดุก่อมีมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีเทคนิคในการทำงานแตกต่างกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงวัสดุก่อที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปดังนี้