Header Icon Phone

อิฐมอญและขั้นตอนการก่อผนังอิฐมอญ

อิฐโบราณ
อิฐมอญ 2
อิฐมอญ4รู
อิฐมอญตัน
อิฐมอญ จะทำมาจากดินเหนียว น้ำ และ อาจมีการผสมวัสดุอื่นๆเพิ่มเติม เช่นขี้เถ้า แกลบ หรือทราย ในอัตราส่วนที่เหมาะสม นวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันใส่แบบพิมพ์อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นผึ่งไว้ให้แห้ง จากนั้นจึงนำไปเผาจนสุกเป็นอิฐมอญ

ขั้นตอนงานก่อผนังอิฐมอญ

โดยทั่วไปก่อนจะเริ่มงานก่ออิฐ ช่างจะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานซึ่งได้แก่ การเตรียมวัสดุ เครื่องมือ และสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมก่อนลงมือก่ออิฐ

งานเตรียมปูนทราย

การผสมปูนทราย หรือปูนก่อออาจจะผสมด้วยมือ หรือใช้เครื่องผสมปูนช่วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและทีมงาน โดยการผสมจะใช้วัสดุและอัตราส่วนของวัสดุประกอบเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้วัสดุประกอบผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่1 เติมทราย ปูนซีเมนต์ผสมและปูนขาวตามปริมาณที่กำหนดลงในกระบะ

ขั้นตอนที่2 คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่3 เริ่มเติมน้ำที่ด้านหนึ่ง แล้วค่อยๆ คลุกเคล้าไป

ขั้นตอนที่4 ระหว่างการคลุกเคล้า ค่อยๆ เติมน้ำเพิ่มไปด้วย

ขั้นตอนที่5 เมื่อได้ความข้นเหลวที่พอเหมาะ ก็สามารถค่อยๆตักไปใช้ โดยควรตักจากด้านหนึ่งบของกระบะไปอีกด้าน

งานเตรียมอิฐมอญ

อิฐที่จะนำมาใช้ก่อ จะต้องแช่น้ำให้ชุ่มก่อนการใช้ ซึ่งเป็นการทำความสะอาดก้อนอิฐไปในตัวด้วย โดยก่อนการก่อจะนำขึ้นมาผึ่งชั่วคราวให้หมาดๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำจากปูนก่อนั่นเอง

งานก่ออิฐมอญ

ขั้นตอนการก่ออิฐมอญจะเริ่มจากกการทำความสะอาดพื้นที่ก่ออิฐโดยการกวาดและล้างให้ปราศจากฝุ่น จากนั้นจึงเริ่มงานก่ออิฐ โดยมี่ขั้นตอนดังนี้

1.ทำความสะอาดพื้นที่ สกัดเสาหรือคาน ปัดเศษปูนและราดน้ำให้สะอาด

2.ทำการแช่อิฐในน้ำ เพื่อให้อิฐอิ่มน้ำและเป็นการทำความสะอาดอิฐ

3.เตรียมปูนก่อโดยส่วนผสมโดยปริมาตร ปูนซีเมนต์(ก่อ) ต่อ ทรายหยาบเท่ากับ 1:3-4 หรืออาจใช้ปูนก่อสำเร็จรูป

4.หาแนวระยะและดิ่ง ของผนังตามแบบที่กำหนด

5.ก่ออิฐแถวแรกโดยมีการขึงเอ็นเพื่อตรวจสอบแนวและระดับ
อิฐมอญ5 300x280

6.ก่ออิฐแถวถัดๆไป ต้องตรวจสอบแนว และระดับควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีก่อบริเวณริมสองด้านสูงขึ้นก่อน และการขึงเอ็นเป็นแนวช่วยตรวจสอบ

อิฐมอญ6 600x598
7.ทำการตรวจระดับทุกๆ5ชั้น โดยใช้ระดับน้ำ ความสูงในการก่อไม่ควรเกิน 1.2 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังอิฐที่ก่อไว้ล้ม โดยควรทิ้งไว้ให้ปูนแข็งตัวก่อน จึงก่อต่อหรือทำคานทับหลังตามข้อกำหนด ก่อนก่ออิฐต่อไป

8.คานทับหลังและเสาเอ็นควรหล่อเป็นกรอบทุกๆ 9 ตรม. รอบวงกบประตู หน้าจ่างและมุมชนของผนัง
อิฐมอญ8 768x231
9.กรณีก่อชนท้องคานคอนกรีต ควรก่อแล้วเว้นระยะไว้ประมาณ10ซม. ทิ้งให้ผนังก่ออิฐแข็งและหดตัวแน่นก่อน จึงก่อปิดส่วนนี้

10.กรณีก่อไม่ชนคานคอนกรีต ให้ทำคานทับหลังด้านบนอีกแนวหนึ่ง

11.แนวผนังก่อชนกับเสาคอนกรีต จะต้องเสียบเหล็กหนวดกุ้ง (ขนาด6 มม.) ทุกระยะ 0.0-0.4 ม. เพื่อความแข็งแรงของผนังก่อ
อิฐมอฐ11 600x530
12. การเสริมเหล็กเส้นเพื่อเตรียมไว้ยึดกับเสาเอ็นทับหลังยึดวงกบประตู หน้าต่างที่จะติดตั้งต่อไป

13.คานทับหลัง และเสาเอ็นควรหล่อรอบวงกบประตูหน้าต่าง
อิฐมอญ13 300x275

ขอขอบคุณข้อมูลจาก #หนังสืองานก่อและตกแต่งผิว โดยรศ.วิสูตร จิระดำเกิง